ECONOMIE

                                  DEZVOLTARE DURABILA

  INFRASTRUCTURA                                                 SOCIETATE

        Dezvoltarea economica trebuie implementata prin realizarea conceptului « O comuna mai dinamica »

      Viata economica a comunei trebuie revigorata si dezvoltata in toate domenile sale :agricultura,comert,mica industrie.Pentru a se realiza aceste deziderate Consiliul Local trebuie sa investeasca pentru revigorarea vietii economice a comunei,aceasta fiind o maxima prioritate.

        De o deosebita imoortanta este si dezvoltarea infrastructurii prin relizarea conceptului ,,O comuna mai confortabila’’

        Infrastructura trbuie imbunatatita continuu,iar investitiile trebuie facute dupa criterii economice astfel incat sa produca efecte considerabile :

                   -siguranta cetatenilor impotriva calamitatilor

                   -raportul valoarea investitiei/efecte financiare produse

                   -raportul valoarea investitiei/numar de beneficiari

      De asemenea cresterea atractivitatii comunei pentru investitori si nu numai prin realizarea conceptului ,,O comuna mai atractiva’’

       Consideram ca pe langa factorul economic un punct important pentru a creste atractivitatea comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera comuna,astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.In subsidiar acest aspect va creste si atractivitatea turistica a zonei si a comunei Ceru-Bacainti.

 

      1.Directia strategica 1 -,,comuna Ceru-Bacainti’’-o comuna mai dinamica’’

 

        In asigurarea acestui deziderat comunitatea comunei Ceru-Bacainti are interes direct in :

             -crearea sau asigurarea locurilor de munca,factor de crestere al nivelului de trai;

             -realizarea de investitii in localitate,care sa aduca locuri de munca si sa creasca potentialul economic al comunei;

            – activitati economice profitabile pentru locuitorii comunei.

    Pentru realizarea acestor obiective propuse,comunitatea comunei Ceru-Bacainti,beneficiaza de urmatoarele cai de interventie :

            -organizarea de activitati specifice prin forte proprii ;

            -facilitare indirecta a activitatii altora(organizatii voluntare si private)

           -participarea la activitatile altor institutii(agentii de dezvoltare,fundatii,O.N.G.)

     Caile de influentare directa folosite de administratia publica locala :

            -factori locali(terenuri,infrastructura,utilitati publice,preturi)

            -factori ai fortei de munca(experienta,calificare)

            -taxe locale(niveluri)

      Caile de influentare indirecta folosite de administratia publica locala :

           -crearea unei imagini pozitive

           -eficienta administrativa

           -imbunatatirea calitatii locuirii

           -promovarea facilitatilor de recreere si culturalizare

           -asigurarea calitatii ridicate a scolii

         -promovarea unei atitudini pozitive fata de cetateni

  S-au identificat urmatoarele directii strategice de urmat :

         -atragerea de investitori prin promovarea de facilitati(identificarea de terenuri propice investitiilor,aprobarea de scutiri/reduceri de taxe si impozite,popularizarea acestor actiuni)

   Agricultura :

         -cresterea numarului de animale

         -sprijinirea producatorilor locali in comercializarea produselor excedentare

        -sprijinirea asocierii producatorilor

        -sprijinirea infiintarii de centre de prelucrare locala/comercializare produse

        -identificarea de tereniri pe care Consiliul Local,le poate inchiria/concesiona pentru infiintarea de ferme agricole,ferme piscicole,pensiuni agroturistice

       -conversia partiala la agricultura ecologica

       -formarea unor retele de valorificare a produselor bazate pe legatura directa dintre producator-cumparator

 

       ACTIUNI :

           -Incurajarea prcticilor agricole corespunzatoare conditiilor locale(cresterea animalelor,pomicultura-legumicultura,plante medicinale)

          -Prezentarea si inroducerea trptata a practicilor de agricultura ecologica

                   –  prezentarea oportunitatilor oferite de agricultura ecologica

                   –     prezentarea practicilor agricole ecologice

                   –   sprijinirea procesului de conversie la agricultura ecologica

         -Sondarea si diversificarea posibilitatilor de valorificare a produselor agricole

                   –  facilitarea semnarii contractelor intre producatori si cumparatori(direct marketing),precum si extinderea-dezvoltarea retelei)

        -Cresterea animalelor

                  –   mentinerea populatiei actuale de bovine

                  –   solutionarea stocarii igienice a laptelui

                  –   solutionarea achizitionarii laptelui la un pret avantajos,precum si a problemei vanzarii in general

                  –   reabilitarea raselor locale,precum si incurajarea cresterii acestora

           Pomicultura

                     -reabilitarea soiurilor si a varietatilor locale traditionale

                     -cartarea soiurilor si a varietatilor locale traditionale inca existente

                     -crearea unei banci de gene-livada demonstrativa

                     -incurajarea cresterii soiurilor si a varietatilor locale

                     -asigurarea valorificarii fructelor produse in comuna

                     -incurajarea,respectiv diversificarea tehnicilor de prelucrare a fructelor :

                                     -distileria-bauturi spirtoase

                                     -uscarea fructelor

                                     -prepararea de gemuri

Comert:

          -imbunatatirea conditiilor in activitatea de comert

          -oboare la sarbatori majore,ce se doresc a intra in traditia localitatii,sprijinirea localnicilor sa participe la aceste targuri cu produsele proprii

 Turism :

          -valorificarea potentialului turistic prin promovarea corespunzatoare a zonei ;

          -sprijinirea initiativelor private in turism-in special agroturism

          -dezvoltarea ofertei turistice

          -identificarea si instruirea localnicilor interesati

          -dezvoltarea infrastructurii turistice

          – vanzarea ofertei turistice prin diferite canale

ACTIUNI:

      -identificarea oportunitatilor locale de dezvoltare a turismului durabil(un turism care prin alocarea unui procentaj din venituri contribuie la conservarea valorilor pe care se bazeaza)

     -decizie la nivel local pentru reglementarea stilului arhitectural al cladirilor noi in satele unde dezvoltarea turismului rural este prevazuta ca si o oportunitate de dezvoltare semnificativa

     -analiza pietei,identificarea cererii

     -dezvoltarea ofertei turistice :

                  -realizarea unei baze de date,respectiv al unui pachet de programme bazate pe valorile si particularitatile naturale,istorice si culturale ale regiunii

     -identificarea localnicilor interesati in programele turistice(in oferirea de cazare,masa,respectiv diverse activitati),precum si identificarea serviciilor pe care le pot presta

    -instruirea catorva localnici pentru a putea lucra ca si ghizi locali

    -dezvoltarea infrastructurii turistice

    -dezvoltarea unei retele de pensiuni ecoturistice autorizate

    -realizarea de materiale informationale si publicitare(brosuri,pagina web dedicata etc)

 

  2.Directia strategica 2 -,,Comuna Ceru-Bacainti –O comuna mai confortabila’’

 

      Pentru a se realiza acest deziderat,comunitatea comunei Ceru-Bacainti isi propune sa realizeze :

            -cresterea atractivitatii zonei

            -imbunatatirea conditiilor de viata

            -siguranta cetatenilor impotriva calamitatilor

    Pentru realizarea acestor obiective propuse,se pot folosi urmatoarele cai de interventie :

           -investitii in infrastructura realizate prin forte proprii

           -investitii in infrastructura realizate prin cofinamtare/fonduri europene

          -deschiderea catre parteneriate public/privat pentru realizarea de investitii in infrastructura

  Caile de influentare directa identificate :

          -planuri de investitii

          -proiecte intocmite si depuse in vederea obtinerii de finantare

   Caile de influentare indirecta folosite de administratia publica locala :

          -crearea unei imagini pozitive

          -eficienta administrativa

          -imbunatatirea calitatii locuirii

          -promovarea unei atitudini pozitive fata de cetateni

Avand in vedere cele de mai sus s-au identificat urmatoarele directii strategice de urmat :

         -reabilitare infrastructura de transport,prin asfaltare drumuri principale,modernizare centru comuna si amenajarea intrarii in comuna ;

        -balastare drumuri secundare,satesti ;

        -reabilitare si dezvoltare infrastructura edilitara,prin realizarea alimentarii cu apa a centrului comunei si reabilitarea retelei de iluminat public.

 

Directia strategica 3 -,,Comuna Ceru-Bacainti-Ocomuna mai atractiva’’

 

   In asigurarea acestui deziderat,comunitatea comunei Ceru-Bacainti are interes direct in :

      -crearea de facilitati culturale,pentru cetateni

      -crearea de facilitati de agrement

      -cresterea atractivitatii zonei

  Pentru realizarea acestor obiective propuse,se pot folosi urmatoarele cai de interventie :

       -investitii prin forte proprii-(buget local,fonduri europene)

       -investitii prin cofinantare/fonduri europene

       -deschiderea catre parteneriate public/privat pentru realizarea  de investitii

  Cai de influentare directa identificate :

       -planuri de investitii

       -proiecte intocmite si depuse in vederea obtinerii de finantare

  Caile de influentare indirecta folosite de administratia publica locala :

      -crearea unei imagini pozitive

      -eficienta administrativa

      -imbunatatirea confortului social

      -promovarea unei atitudini pozitive fata de cetateni

 

   Pentru a putea crea o strategie clara si coerenta,cu sanse reale de reusita in aplicare,trebuie avuta in vedere corelarea masurilor propuse cu cele cuprinse in Planul National de Dezvoltare 2009-2013,Programul Operational Regional si Programele Operationale Sectoriale.