Solicitare informații

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001;

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001;

Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrative;

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție;

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001);